Výukové programy pro základní školy a jejich žáky

Přehled nabízených titulů

Novinky

Hudební výchova 2

Hudební výchova 2

Geometrie (pro pokročilejší) 3

Geometrie (pro pokročilejší) 3

Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu

Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu

Malá VELKÁ násobilka

Malá VELKÁ násobilka

Než půjdu do školy

Než půjdu do školy

Hudební výchova 1

Hudební výchova 1

Zábavná čeština v zoo

Zábavná čeština v zoo

Ohebné slovní druhy 2

Ohebné slovní druhy 2

Zlomky ½

Zlomky ½

Chytré kostky CZ

Chytré kostky CZ

Ukrajinské tituly

Chytré kostky UA

Chytré kostky UA

Malá VELKÁ násobilka UA

Malá VELKÁ násobilka UA

Než půjdu do školy UA

Než půjdu do školy UA

Veselá matematika - 20000 mil pod mořem UA

Veselá matematika - 20000 mil pod mořem UA

Zlomky ½ UA

Zlomky ½ UA

Další tituly

Česká republika a její kraje

Česká republika a její kraje

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Evropská unie

Evropská unie

Geometrie pro nejmenší 1

Geometrie pro nejmenší 1

Geometrie pro nejmenší 2

Geometrie pro nejmenší 2

Lidské tělo

Lidské tělo

Moje první slovíčka DE

Moje první slovíčka DE

Moje první slovíčka EN

Moje první slovíčka EN

Můj první slabikář

Můj první slabikář

Ohebné slovní druhy 1

Ohebné slovní druhy 1

Slovní druhy

Slovní druhy

Slovní úlohy z matematiky

Slovní úlohy z matematiky

USA - Illustrated Geography Atlas

USA - Illustrated Geography Atlas

Veselá matematika - 20000 mil pod mořem

Veselá matematika - 20000 mil pod mořem

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Všeználek

Všeználek na venkově

Všeználek na venkově

Všeználkova botanická zahrada

Všeználkova botanická zahrada

Všeználkovo safari

Všeználkovo safari

Králík Čéňa

Dobrodružná angličtina

Dobrodružná angličtina

Matematika na Divokém západě

Matematika na Divokém západě

Didakta

Angličtina 1

Angličtina 1

Angličtina 2

Angličtina 2

Český jazyk 1

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Český jazyk 2

Chemie

Chemie

Dějepis

Dějepis

Diktáty 1

Diktáty 1

Diktáty 2

Diktáty 2

Fyzika

Fyzika

Fyzika 2

Fyzika 2

Geometrie 1

Geometrie 1

Geometrie 2

Geometrie 2

Matematika

Matematika

Matematika 2

Matematika 2

Němčina 1

Němčina 1

Občanská výchova

Občanská výchova

Přírodopis 1

Přírodopis 1

Přírodopis 2

Přírodopis 2

Přírodopis 3

Přírodopis 3

Ruština

Ruština

Zeměpis

Zeměpis