Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Dopravní výchova

Výukový program pro žáky základních škol, který žáky seznámí s pravidly bezpečného chování pro chodce a cyklisty v různých dopravních situacích, s nimiž se mohou setkat v každodenním životě, včetně zásad pro bezpečnou cestu do školy a zásad první pomoci.

Hodiny výuky

Obsah je rozdělen do dvou hlavních částí. Výuková část obsahuje tyto základní tematické okruhy:

  • Pravidla silničního provozu pro chodce, cyklistu a dopravní prostředky.
  • Dopravní značky (přehledně roztříděné podle druhu na výstražné, zákazové, příkazové, informativní, atd., včetně světelných signálů a pokynů policisty).
  • Pravidla pro bezpečnou cestu do školy a zásady první pomoci.
Dopravní výchova

Procvičování hrou

Herně-procvičovací část obsahuje hry k ověření nabytých znalostí – dopravní "Člověče, nezlob se", výběr správné odpovědi formou testových otázek, určování názvů dopravních značek, dosazování značek do křižovatky, vybarvování značek, skládání povinné výbavy kola a cyklisty, volba bezpečné cesty do školy, určování správného pořadí projetí křižovatkou.

Titul svým nezaměnitelným grafickým zpracováním a množstvím informací bohatě naplňuje svůj účel využití pro výuku a procvičování vědomostí z předmětu Dopravní výchovy.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Dopravní výchova | 1
Dopravní výchova | 2
Dopravní výchova | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit