Vyrábíme například tento výukový software

Lidské tělo

Mimozemšťané ze vzdálené galaxie se na své expedici vesmírem přiblížili k planetě Zemi. Cílem expedice je zjistit co nejvíce informací o nejvyspělejších obyvatelích Země. Kdo jsou lidé? Jaká je stavba jejich těla? Jak se od sebe navzájem liší? Kterými fázemi života procházejí? Jaká je jejich strava a co dělají pro své zdraví? Odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších informací z oblasti prvouky a přírodovědy jsou obsahem tohoto multimediálního výukového programu určeného pro děti na nižším stupni ZŠ.

Hodiny výuky

Encyklopedická část je rozdělena do 5 tematických celků:

  • Kdo je to člověk (vysvětluje rozdíly mezi jedinci, rasami, vztah k prostředí, vývoj lidstva).
  • Jak člověk vypadá (popis jednotlivých částí těla a orgánů)
  • Jak pracuje lidské tělo (popis procesů v lidském těle – např. při dýchání)
  • Jak probíhá lidský život (fáze života od narození po stáří).
  • Jak člověk pečuje o své zdraví (význam správné výživy, péče o tělo a dostatku pohybu, jaké jsou škodlivé vlivy, co je nemoc a úraz).
Lidské tělo

Procvičování hrou

Herní část obsahuje osm interaktivních her – od doplňování názvů částí těla do obrázků, přes určování funkcí orgánů a částí těla, uspořádávání kostí a vnitřních orgánů v těle, rozhodování o zdravých a nezdravých potravinách. Nechybí ani oblíbené pexeso a testové otázky, které důkladně prověří znalosti nabyté ve výukové části.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Lidské tělo | 1
Lidské tělo | 2
Lidské tělo | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit