Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Zábavná čeština v zoo

Výukový program Zábavná čeština v zoo je určen všem žákům základních škol, kteří si chtějí procvičit své znalosti mluvnice, pravopisu a slovní zásoby českého jazyka. V naší báječné zoologické zahradě je připraveno celkem 16 různých typů interaktivních cvičení zaměřených na ty oblasti českého jazyka, v nichž se nejvíce chybuje.

Interaktivita

Mladší žáci mohou začít s jednoduššími úlohami, mezi něž patří např. určování počtu slabik ve slovech, hledání slova, které významově nepatří mezi ostatní v řadě, doplňování souhlásek na konci slov (spodoba znělosti), přiřazování slov ke slovním druhům, doplňování písmen u/ú/ů, rozhodování o stejném nebo opačném významu slov, podtrhávání podmětu a přísudku, určování kořenů slov, apod.

Pro starší žáky jsou určena cvičení zaměřená na skloňování a pravopis zájmen a číslovek, shodu přísudku s podmětem, výběr vhodných předpon podle smyslu věty, psaní velkých písmen, doplňování s/z na začátku slov, atd.

Zábavná čeština v zoo

Hodiny výuky

Ve všech hrách děti postupně získávají odměny v podobě barevných klíčů. Po získání potřebného počtu klíčů se daný pavilon odemkne a zvířata předvedou dětem své veselé kousky, což spolu se zábavnou formou programu zvyšuje jejich motivaci k procvičování problémových jevů.

V nastavení programu je možné zvolit úroveň obtížnosti ve hrách, a to prostřednictvím počtu klíčů potřebných k odemknutí pavilonů - čím více klíčů, tím více příkladů je nutné správně vyřešit.

Tento moderní výukový program přinese dětem mnoho hodin zábavy i poučení a bude skvěle fungovat jak na interaktivních tabulích, tak i na žákovských PC nebo tabletech.

Zábavná čeština v zoo | 1
Zábavná čeština v zoo | 2
Zábavná čeština v zoo | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Core i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 32 bitovou barevnou hloubku, zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit