Vyrábíme výukový software pro PC

Hudební výchova 1 (uč se a poznávej)

Učit se noty, číst notové zápisy, rozlišovat zvuky hudebních nástrojů nebo chodit do divadla na operu, že bývá nuda? Náš výukový program Hudební výchova 1 (uč se a poznávej) vám dokáže, že to neplatí! Je určen žákům základních škol, které zajímá např.: Co všechno musí mít písnička, aby se dala zahrát a zazpívat? Jaké druhy hudby a hudebních nástrojů známe? Kdo jsou nejznámější čeští a světoví hudební skladatelé? Odpovědi nejen na tyto otázky najdou všichni v našem hudebně-interaktivním divadle. Abychom děti neubíjeli pouze teorií, je program rozdělen na výukovou a herní část.

Hodiny výuky

Výuková část se skládá ze tří tematických celků:

  • Co musí mít písnička? Zde se mj. vysvětlí, jaký je rozdíl mezi tónem a zvukem, co jsou stupnice a melodie, jak se zvyšují či snižují tóny, jaké rytmické prostředky (rytmus, takt, tempo…) se používají, co je to dynamika nebo barva tónů.
  • Druhy hudby se zabývají rozdílem mezi hudbou hranou a zpívanou, jaké jsou hudební formy, představí desítky hudebních nástrojů (včetně např. Orffových), hudební styly a žánry a jejich spojení s tanečním pohybem.
  • Téma Hudební osobnosti žákům umožní poznat nejznámější české a světové hudební skladatele – stručně představí jejich život a ukázky díla.

Co je ale na celé výuce nejlepší? Téměř každá obrazovka nabízí interaktivní prvky, s jejichž pomocí lze přehrát představovaný obsah - tzn. jednotlivé tóny, stupnice, rytmy, ukázky melodií a písniček, hudebních nástrojů, stylů atd.

Hudební výchova 1

Procvičování hrou

Herní část obsahuje 13 her k procvičení všeho, s čím se žáci setkali ve výukové části. Ve hrách zaměřených na rytmus budou mj. doplňovat noty a pomlky do taktů, určovat správné pozice taktových čar, poznávat rytmus podle poslechu apod. V dalších hrách budou přesouvat noty v notových osnovách, určovat jejich správný název nebo hledat chyby v notových zápisech. Nechybí ani hry na určování hudebních nástrojů podle poslechu či jejich názvu, stejně jako hledání falešných tónů nebo přeházených taktů v melodiích.

Tradičně nechybí okamžitá zpětná vazba a ukládání výsledků do přehledné tabulky.

Přijměte pozvání do našeho divadla a uvidíte, že hudební teorie může být zajímavá i zábavná!

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Hudební výchova 1 | 1
Hudební výchova 1 | 2
Hudební výchova 1 | 3
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Core i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 32 bitovou barevnou hloubku, zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* na nižší než doporučené konfiguraci není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit