Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Geometrie pro nejmenší 2

Tento výukový program svým obsahem navazuje na titul Geometrie pro nejmenší 1 a otevírá další kapitoly zajímavého světa geometrie pro žáky nižšího stupně ZŠ.

Interaktivita

Nabízí interaktivní cvičení a úlohy zaměřené na vzájemnou polohu bodů, polopřímek, přímek a kružnic, určování jejich průsečíků, měření poloměru nebo průměru kružnic, hledání průniku geom. útvarů, rozlišování jednotlivých druhů trojúhelníků, apod. Nechybí ani cvičení na výpočet obvodu, obsahu nebo délek stran, převody jednotek délky a obsahu, rozhodování, zda lze sestrojit trojúhelník podle zadání, odhadování, kolikrát se vejde menší geom. tvar do většího, atd.

Geometrie pro nejmenší 2

Hodiny výuky

Obsah je rozdělen do dvou samostatných částí, které obsahují stejné typy úloh, ale liší se způsobem využití. Část "Procvičování" je vhodná jako pomůcka při výkladu a opakování učiva. Žáci mohou sami řešit jednotlivé úlohy a cvičení, přičemž program jim ihned poskytuje zpětnou vazbu, co mají správně a v čem dělají chyby.

Část "Hra" je zaměřena na ověřování znalostí. Cílem snažení žáků je získat obrázky světově proslulých staveb a architektonických skvostů do virtuálního alba. Podmínkou k získání obrázku je správné vyřešení stanoveného počtu příkladů v dané úloze.

Jednoduché ovládání, interaktivita cvičení a nevšední grafické zpracování činí z tohoto programu nepostradatelnou pomůcku pro zatraktivnění výuky a procvičování vědomostí z geometrie na nižším stupni ZŠ.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Geometrie pro nejmenší 2 | 1
Geometrie pro nejmenší 2 | 2
Geometrie pro nejmenší 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit