Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu

  • Úvod
  • Tituly
  • Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu

Starý latinský výrok praví „Littera scripta manet“ – neboli „Co je psáno, to je dáno“. Schopnost porozumět tomu, „co je psáno“, a dovednost vyhledat v textech určité informace nebo pochopit souvislosti jsou zcela klíčové v dnešní, informacemi doslova nabité, době.

Interaktivní výukový program Bibliotheca Bohemica je ideální pomůckou k procvičování čtenářské gramotnosti v kombinaci s jazykovými rozbory v rozsahu učiva 3. až 6. třídy ZŠ. V prostředí „české knihovny“ na žáky čeká 35 výchozích textů různých literárních forem (počínaje pohádkami či klasikou (Dášeňka), přes popisy činnosti nebo předmětu, reportáž, novinový článek, dopis, báseň, až po recept či scénář s dialogy). Jedinečné grafické zpracování navozuje atmosféru středověkých pergamenů a prvních knihtisků.

Interaktivita

Ke každému textu je k dispozici množství otázek a úkolů, které jsou vždy zkombinovány tak, aby prověřili, jak žáci rozumí textu po obsahové stránce a současně zda dokážou s textem pracovat i z hlediska mluvnického. Na jedné straně se tedy objevují úkoly na rozbor komunikační situace a výstavby textu (např. otázky na přítomnost a způsob chování jednotlivých postav, zjišťování faktů – zda se něco stalo či nestalo, zda z ukázky něco vyplývá apod.) a na druhé straně úkoly zaměřující se na rozbor skladebný, slovotvorný, slovnědruhový nebo tvaroslovný (např. otázky na stavbu souvětí, druhy vět, větné členy, významy slov, gramatické souvislosti, mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů, atd.).

Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu

Procvičování hrou

Všechny tyto úkoly lze řešit ve 4 typech cvičení. Ve cvičení typu Výběr z možností žáci označí správnou odpověď kliknutím na jednu z nabízených možností. Dalším typem je Podtrhávání, v němž žáci podtrhnutím označí příslušná slova nebo části textu podle zadání. V typu cvičení Doplňování chybějících slov žáci vybírají slovo, které se nejlépe hodí (obsahově i pravopisně) na prázdnou pozici v textu. Posledním typem je Srovnávání, v němž žáci pracují dokonce se dvěma texty najednou. Úkolem je zjistit, zda mají oba texty něco společného nebo naopak v čem se liší.

Za správné odpovědi ve cvičeních získávají žáci kalamáře s barevnými inkousty, kterými si mohou postupně vybarvit všechny středověké obrazy. Za každý vybarvený obraz obdrží diplom, který lze vytisknout.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu | 1
Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu | 2
Bibliotheca Bohemica - porozumění a rozbor textu | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Intel Core i3 6. generace a vyšší, min. 4 GB RAM, zvukový výstup (sluchátka nebo reproduktory)
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Core i5 7. generace a vyšší, min. 8 GB RAM, zvukový výstup (sluchátka nebo reproduktory)
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit