Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Didakta - Přírodopis 1

Titul Didakta - Přírodopis 1 obsahuje 24 samostatných úloh, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování přírodopisu - testové otázky, spojovačky, rozhodování o správnosti tvrzení a obrázkové úlohy.

Procvičování

Otázky v úlohách kompletně pokrývají učivo probírané na základních školách. Množství obrazového a textového materiálu v datových souborech prověří znalosti o konkrétních rostlinných nebo živočišných druzích, jejich stavbě těla, prostředí kde žijí, apod.

Tématické okruhy:

 • Země a počátky života - vznik a projevy života, viry, bakterie, sinice a jednobuněčné organismy
 • Houby, lišejníky, rostliny - řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny
 • Bezobratlí živočichové - žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci
 • Strunatci a obratlovci - pláštěnci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci
 • Ekosystémy - lidská sídliště, pole a louky, vody, lesy, cizokrajné ekosystémy
Didakta - Přírodopis 1

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 5 až 20. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Přírodopis 1 | 1
Přírodopis 1 | 2
Přírodopis 1 | 3
 • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
 • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
 • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
 • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit