Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Diktáty 2

Tento titul slouží k procvičování a ověřování znalostí gramatických jevů českého jazyka jednou z nejrozšířenějších forem - psaním diktátů. Didakta - Diktáty 2 obsahuje 26 samostatných typů úloh pro vyšší stupeň základních škol, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování diktátů - doplňování jevů výběrem ze zobrazených možností, doplňování jevů pomocí klávesnice, oprava chyb ve větách (korekturní diktát) a diktát celých vět.

Procvičování

Témata úloh v jednotlivých ročnících:

  • 6. ročník - čárka v souvětí, velká písmena, koncovky příd. jmen, zájmena, i/y v různých částech slov
  • 7. ročník - čárka v souvětí a mezi větnými členy, velká písmena, příslovce, spřežky, neohebná slova, odborné názvy
  • 8. ročník - čárka v podřadném a souřadném souvětí, vložené věty, přejatá slova obecná a vlastní, i/y v různých částech slov
  • 9. ročník - spodoba znělosti a hláskové skupiny, přívlastek volný a těsný, čárka v složitém souvětí a jednoduché větě, přímá řeč, psaní ú/ů/u, číslovky
  • Souhrnné diktáty - pro každý ročník, obsahují všechny jevy daného ročníku
Didakta - Diktáty 2

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet vět v diktátu - od 5 až po 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Všechny výsledky dětí se zaznamenávají do zvláštního souboru, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základní školy, přijímací zkoušky na gymnázia a SŠ.

Diktáty 2 | 1
Diktáty 2 | 2
Diktáty 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit