Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Geometrie (pro pokročilejší) 3

Třetí díl velmi úspěšné a oblíbené řady „Geometrií pro nejmenší“ navazuje na první dva díly (Geometrií pro nejmenší 1 a Geometrií pro nejmenší 2) a tentokrát nabízí interaktivní cvičení a úlohy pro již pokročilejší „geometry“ - např. sestrojování geometrických útvarů (rovnoběžky, kolmice, trojúhelníky) pomocí čtvercové sítě, měření délky lomené čáry pomocí pravítka nebo kružítka, grafické sčítání a odčítání úseček, určování os souměrnosti a průsečíků kružnic apod. Dále nechybí ani cvičení na určování obsahu a obvodu čtverců, obdélníků, trojúhelníků i mnohoúhelníků v síti nebo pomocí pravítka, úlohy zaměřené na stavby z kostek, konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku, atd.

Interaktivita

Obsah je rozdělen do dvou samostatných částí, které obsahují stejné typy úloh, ale liší se způsobem využití.

Část „Procvičování“ je vhodná jako pomůcka při výkladu a opakování učiva. Žáci mohou sami řešit jednotlivé úlohy a cvičení, přičemž program jim ihned poskytuje zpětnou vazbu, co mají správně a v čem dělají chyby.

Geometrie (pro pokročilejší) 3

Procvičvání hrou

Část „Hra“ je zaměřena na ověřování znalostí. Cílem snažení žáků je získat abstraktní geometrické obrazy. Podmínkou k získání obrazu je správné vyřešení stanoveného počtu příkladů v dané úloze.

Jednoduché ovládání, interaktivita cvičení a nevšední grafické zpracování činí z tohoto programu nepostradatelnou pomůcku pro zatraktivnění výuky a procvičování vědomostí z geometrie na nižším stupni ZŠ.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Geometrie (pro pokročilejší) 3 | 1
Geometrie (pro pokročilejší) 3 | 2
Geometrie (pro pokročilejší) 3 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Intel Core i3 6. generace a vyšší, min. 4 GB RAM, zvukový výstup (sluchátka nebo reproduktory)
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Core i5 7. generace a vyšší, min. 8 GB RAM, zvukový výstup (sluchátka nebo reproduktory)
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit