Vyrábíme například tento výukový software

Didakta - Zeměpis

Tento výukový program slouží k procvičování vědomostí z oblasti zeměpisu a orientace na mapě. Titul Didakta - Zeměpis obsahuje 18 samostatných okruhů, z nichž každý nabízí čtyři varianty procvičování zeměpisu.

Procvičování

Ověření obecných zeměpisných znalostí je předmětem úloh s testovými otázkami, spojovaček a rozhodování o správnosti tvrzení. Obrázkové úlohy nabízejí možnost procvičit si orientaci na mapě a nahlédnout do různých míst naší planety.

Tématické okruhy:

  • Obecný fyzický zeměpis - planeta Země, glóbus a mapa, geografické sféry
  • Oceány - Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový
  • Kontinenty - Asie, Amerika, Afrika, Evropa, Antarktida a Austrálie
  • Světové hospodářství a ekologie - obyvatelstvo, průmysl a zemědělství, ekologie
  • Česká republika - přírodní podmínky, hospodářství, kraje a města
Didakta - Zeměpis

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 5 až po 20. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Zeměpis | 1
Zeměpis | 2
Zeměpis | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit