Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Didakta - Angličtina 1

Tento titul slouží k procvičování znalostí a zdokonalení se v anglickém jazyce.

Procvičování

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů:

 • Členy a podstatná jména - výskyt členů ve větě, množné číslo
 • Zájmena - osobní, přivlastňovací, neurčitá
 • Slovesa - přítomný a jednoduchý minulý čas, způsobová slovesa
 • Předložky a spojky - předložkové vazby, spojky
 • Tvorba otázek, odpovědí a záporu - změna slovosledu, doplňující otázky, tvorba záporu
 • Slovní zásoba - určování času, stupňování příd. jmen, překlad slov
 • Diktáty - doplňování písmen a slov do vět
Didakta - Angličtina 1

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: začátečníci až mírně pokročilí uživatelé.

Angličtina 1 | 1
Angličtina 1 | 2
Angličtina 1 | 3
 • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
 • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
 • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
 • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit