Vyrábíme výukový software pro PC

USA - Illustrated Geography Atlas

Multioborový produkt, který poslouží jak v hodinách zeměpisu tak i v hodinách anglického jazyka.

Hodiny výuky

Program obsahuje 8 různých interaktivních map - mapu s téměř dvěma stovkami ikon nejznámějších přírodních útvarů, historických míst, národních monumentů, staveb a státních symbolů - každá z ikon s popisem v angličtině.

Další mapy obsahují státy USA spolu s nejzajímavějšími zeměpisnými a statistickými daty, mapu časových zón, největších měst, sportovních klubů, pohoří a řek.

USA - Illustrated Geography Atlas

Procvičování hrou

Dále v programu naleznete 6 interaktivních her pro procvičení nabytého učiva - testy ověřující pozornost žáka při výuce, slepé mapy, doplňování správných dvojic, skládání mapy USA a hru ověřující znalost spellingu jednotlivých US států.

Při výuce angličtiny využijete textové popisky v jednoduché angličtině, které žáci využijí při nácviku porozumění a překladu anglického textu. Zároveň uslyší správnou výslovnost daných geografických lokalit a zajímavostí a mohou porovnat mnohdy značný rozdíl mezi psanými a mluvenými slovíčky.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

USA - Illustrated Geography Atlas | 1
USA - Illustrated Geography Atlas | 2
USA - Illustrated Geography Atlas | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit