Vyrábíme například tento výukový software

Didakta - Český jazyk 1

Tento výukový program slouží k procvičování jazykových jevů v oblasti větné skladby. Obsahem titulu jsou zejména ty jevy, ve kterých děti nejvíce chybují a jejich osvojení je nezbytné pro další práci s českým jazykem.

Procvičování

Náplň tvoří tématické okruhy:

  • Podmět a přísudek – rozpoznávání ve větě a určování jejich druhů.
  • Větné členy rozvíjející – určování druhů, rozlišování mezi přívlastkem shodným a neshodným, oddělování přístavku ve větě.
  • Doplňování čárek – do jednoduchých vět i do souvětí.
  • Jednoduché věty – druhy vět podle postoje mluvčího, rozlišování mezi jednočlennými a dvojčlennými větami.
  • Souvětí – rozlišování vět hlavních a vedlejších, určování druhů vedlejších vět, poměrů mezi hlavními větami, doplňování vhodných spojovacích výrazů.
Didakta - Český jazyk 1

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Český jazyk 1 | 1
Český jazyk 1 | 2
Český jazyk 1 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit