Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Němčina 1

Titul je určený k procvičování a ověřování znalostí a zdokonalení se v německém jazyce.

Procvičování

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů:

  • Podstatná jména a zájmena - určování rodů, 3. a 4. pád s urč. i neurč. členem, množné číslo
  • Slovesa - přít. čas běžných, pomocných a způsob. sloves, rozkazovací způsob, odlučitelné předpony
  • Předložky a jejich vazby - předložky času, vyjadřující pozici, ostatní předložky
  • Číslovky a hodiny - formální a neformální vyjádření hodin, určování číslovek podle poslechu
  • Větné celky - pořadí slov ve větě, výběr vhodné odpovědi, diktát vět
  • Slovní zásoba - rozlišení kein x nicht, antonyma příd. jmen, slova nadřazená, překlad slov, diktát slov
Didakta - Němčina 1

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Všechny výsledky dětí se zaznamenávají do zvláštního souboru, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Nová verze nyní nabízí ve většině úloh 2 úrovně obtížnosti, dále byla nově namluvena všechna slovíčka a diktát vět. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: mírně pokročilí a pokročilí uživatelé.

Němčina 1 | 1
Němčina 1 | 2
Němčina 1 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit