Vyrábíme například tento výukový software

Didakta - Angličtina 2

Tento titul slouží k procvičování znalostí a zdokonalení se v anglickém jazyce.

Procvičování

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů:

  • Časování sloves - pravidelný a nepravidelný minulý čas, budoucí čas, předpřítomný čas, časování a zápor způsobových sloves
  • Souslednost časů - nepřímá řeč, nepřímé otázky
  • Podmiňovací způsob a trpný rod - reálná a nereálná podmínka, převod z činného do trpného rodu
  • Předložkové a slovesné vazby - časové předložky, vazby jmen a předložek, vazby sloves s předložkami, vazby sloveso + neurčitek / -ing
  • Slovní zásoba - záporné předpony, přípony, spojky, překlad slov
  • Pravopis - psaní apostrofů, oprava chyb ve větách
  • Diktáty - doplň chybějící slovo, diktát celých vět
Didakta - Angličtina 2

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: pokročilí uživatelé (vyšší stupeň ZŠ).

Angličtina 2 | 1
Angličtina 2 | 2
Angličtina 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit