Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Didakta - Dějepis

Tento výukový program slouží k procvičování vědomostí světových a evropských dějin. Titul Didakta - Dějepis obsahuje 22 samostatných úloh, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování dějepisu. V textových otázkách si žáci ověří znalosti důležitých historických událostí a faktů, včetně jejich letopočtů. Velké množství obrazového materiálu napomáhá k účinnému procvičování v poznávání významných světových osobností, uměleckých stylů, dobových nástrojů, historických území, apod.

Procvičování

Tématické okruhy:

 • Pravěk - doba kamenná, bronzová a železná
 • Starověk - Orient, Řecko, Řím
 • Středověk - nejstarší české dějiny, Přemyslovci, doba husitská
 • Raný novověk - zámořské objevy, reformace, svět a Evropa 16. a 17. stol.
 • Novověk - osvícenský absolutismus, francouzská revoluce a Napoleon, svět a Evropa 19. stol.
 • Dějiny 20. století - 1. a 2. světová válka, meziválečná a poválečná období
Didakta - Dějepis

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 5 až po 20. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Dějepis | 1
Dějepis | 2
Dějepis | 3
 • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
 • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
 • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
 • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit