Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Ruština

Výukový program pro všechny žáky vyšších stupňů ZŠ sloužící k procvičování vědomostí a znalostí z ruského jazyka. Tento titul obsahuje 25 tematických okruhů, z nichž některé nabízí navíc 2 úrovně obtížnosti - lehčí a těžší, nebo podle typu úlohy např. se zvukem a bez zvuku, apod. Tyto různé varianty úloh důkladně otestují znalosti žáků mj. z písmen azbuky, správné výslovnosti slov (přízvuky), skloňování (koncovek) podstatných a přídavných jmen, jak se rozdělují slovesa podle časování a jejich koncovky, z pravopisu číslovek a jejich určování podle sluchu, formální i neformální určování času, doplňování vhodných zájmen, slovní zásoby (pořadí slov, výběr vhodné odpovědi), atd.

Procvičování

Tematické okruhy:

  • Azbuka 1 (písmena) – přiřazování písmen azbuka/latinka, tiskacích/psacích, doplň písmena do azbuky, skládání slov ze slabik
  • Azbuka 2 (slova) – podtrhni slova obsahující písmeno, doplň písmena do slov, řazení slov podle azbuky, vyber správnou výslovnost
  • Podstatná a přídavná jména – skloňování podst. jmen, koncovky povolání, koncovky příd. jmen
  • Slovesa – rozděl slovesa podle časování, doplň správnou koncovku, vyber vhodné sloveso (do věty)
  • Číslovky – vizuální přiřazování, urči podle poslechu, vyber správný pravopis, kolik je hodin?, řadové číslovky
  • Zájmena – osobní, přivlastňovací
  • Slovní zásoba – slovíčka, pořadí slov ve větě, vyber správnou odpověď, nepatří do řady
Didakta - Ruština

Interaktivita

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky grafickému rozhraní známému z celé řady Didakta.

Program také umožňuje tisk pracovních listů ve verzi pro žáky i učitele, úlohy je tedy možné řešit i mimo dosah počítače.

Titul není potřeba složitě instalovat, rovnou se spouští z vytvořeného zástupce a je vhodný jak pro provoz na interaktivních tabulích tak i na klasických PC v počítačové učebně.

Ruština | 1
Ruština | 2
Ruština | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit