Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Didakta - Český jazyk 2

Tento výkový program slouží k procvičování pravopisných jevů a tvarosloví českého jazyka. Obsahovou náplň titulu tvoří pravopisné jevy, které podle zkušeností pedagogů představují při výuce největší úskalí pro žáky.

Procvičování

Tématické okruhy úloh:

 • Pravopis hlásek – spodoba znělosti, zdvojené hlásky, doplňování ů/ú , doplňování ě/ně/je.
 • Doplňování i / y – po tvrdých, měkkých i obojetných souhláskách, podle významu slov, do koncovek podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem.
 • Ohebné slovní druhy – určování všech mluvnických kategorií, druhy a skloňování zájmen a číslovek.
 • Neohebné slovní druhy – stupňování příslovcí, určování druhů předložek a spojek, určování všech slovních druhů.
 • Tvorba a význam slov – hledání kořenů slov, významy přejatých slov, určování počtu slabik ve slovech.
Didakta - Český jazyk 2

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 10 až po 30, resp. od 9 až po 45. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: nižší i vyšší stupeň základních škol.

Český jazyk 2 | 1
Český jazyk 2 | 2
Český jazyk 2 | 3
 • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
 • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
 • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
 • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
 • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit