Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Fyzika 2

Tento výukový program slouží k procvičování znalostí a dovedností zejména z oblasti měření a výpočtů fyzikálních veličin. Obsahovou náplň titulu tvoří 18 samostatných typů úloh.

Procvičování

Didakta - Fyzika 2 nabízí pestrou škálu zajímavých cvičení - např. měření objemu a hustoty kapaliny, teploty, proudu a napětí, určování magnetických pólů a směru proudu v cívce, skládání sil, výpočet velikosti a polohy obrazu nebo předmětu, určování nábojů zelektrovaných těles, apod. V úlohách jsou žákům k dispozici různé měřicí nástroje a přístroje jako ve skutečné laboratoři a kalkulačka pro výpočty.

Tématické okruhy:

  • Měření - objemu kapaliny, síly, teploty, proudu (napětí), hustoty kapaliny
  • Elektromagnetismus - Ampérovo a Lenzovo pravidlo, střídavý proud, transformátor
  • Mechanika - skládání sil, třecí síla, hydraulický lis, plování těles (Archimédův zákon)
  • Optika - vlastnosti obrazu a předmětu při zobrazení zrcadlem / čočkou
  • Elektřina - schematické značky, značky na přístrojích, elektrování těles, reostat (potenciometr)
Didakta - Fyzika 2

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet otázek v sérii - od 1 do 9. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Vhodné pro provoz na interaktivních tabulích.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Fyzika 2 | 1
Fyzika 2 | 2
Fyzika 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit