Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Geometrie 1

Tento výukový program slouží k procvičení postupu při konstrukcích základních geometrických útvarů. Obsahová náplň titulu nabízí 20 samostatných konstrukčních úloh, rozdělených podle náročnosti a výsledných geometrických útvarů.

Procvičování

Tématické okruhy:

  • Trojúhelník 1 - jednodušší konstrukce podle vět sss, sus nebo usu
  • Trojúhelník 2 - složitější konstrukce za použití výšek a těžnic
  • Čtyřúhelník - úlohy pro obecný čtyřúhelník, rovnoběžník a lichoběžník
  • Kružnice - 6 typů konstrukce, postupy se liší podle zadaných údajů
  • Tečny kružnice - kolmé či rovnoběžné s přímkou, procházející jedním bodem
Didakta - Geometrie 1

Interaktivita

V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet úloh v sérii - od 1 do 5 konstrukcí. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, výsledné hodnocení a známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Geometrie 1 | 1
Geometrie 1 | 2
Geometrie 1 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit