Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Geometrie pro nejmenší 1

Tento výukový program je vstupní branou do zajímavého světa geometrie pro žáky na nižším stupni základních škol. Obsah programu nabízí interaktivní cvičení a úlohy zaměřené na rozpoznávání základních geometrických tvarů a těles, rozlišování různých typů čar a křivek, znázorňování bodů a úseček, apod.

Hodiny výuky

Na jednodušší cvičení postupně navazují složitější úlohy v podobě určování počtu vrcholů, stran, hran a stěn geometrických útvarů, měření velikostí úseček pomocí pravítka, porovnávání velikostí úseček, procvičování osové souměrnosti, atd.

Obsah je rozdělen do dvou samostatných částí, které obsahují stejné typy úloh, ale liší se způsobem využití. Část "Procvičování" je vhodná jako pomůcka při výkladu a opakování učiva. Žáci mohou sami řešit jednotlivé úlohy a cvičení, přičemž program jim ihned poskytuje zpětnou vazbu, co mají správně a v čem dělají chyby.

Geometrie pro nejmenší 1

Interaktivita

Část "Hra" je zaměřena na ověřování znalostí. Cílem snažení žáků je získat různé rýsovací pomůcky a předměty do virtuálního školního penálu. Podmínkou k získání předmětu je správné vyřešení stanoveného počtu příkladů v dané úloze.

Titul svým grafickým zpracováním a množstvím interaktivních cvičení bohatě naplňuje svůj účel využití pro výuku a procvičování vědomostí z oblasti Geometrie na nižším stupni ZŠ.

Vhodné k provozu na všech typech dotykových tabulí a v počítačových učebnách.

Geometrie pro nejmenší 1 | 1
Geometrie pro nejmenší 1 | 2
Geometrie pro nejmenší 1 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit