Vyrábíme výukový software pro PC i tablety

Didakta - Matematika

Výukový program sloužící k procvičování matematiky.

Procvičování

Matematika se procvičuje v těchto číselných oborech: celá čísla, záporná čísla, desetinná čísla, zlomky.

Procvičují se následující operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání.

Dále se procvičuje orientace na číselná ose a také znalost převádění a porovnávání jednotek.

Didakta - Matematika

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení je možné volit počet příkladů v sérii - 20 až 50 a číselný obor. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších počtářích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, číselný obor, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: nižší i vyšší stupeň základních škol (kromě 1. třídy).

Matematika | 1
Matematika | 2
Matematika | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ
  • | Minimální konfigurace tablety * | 3 GB RAM, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari
  • | Doporučená konfigurace tablety | 6 GB RAM pro OS Android, 4 GB RAM pro iPad OS, osmijádrový procesor, Android 12/13 nebo iPadOS 16/17, webový prohlížeč Chrome Mobile/Safari.
  • | Podporované operační systémy tablety | OS Android, iPad OS

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit