Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Geometrie 2

Tento výukový program slouží k procvičování měření a výpočtů u geometrických útvarů a těles. Obsahová náplň titulu nabízí 23 samostatných úloh k otestování matematických znalostí a prostorové orientace. V příkladech s výpočty jsou žákům k dispozici nástroje přispívající k pohodlnému a snadnému řešení úloh - např. kalkulačka, měřidla pro zjištění délek, úhloměr nebo plocha pro poznámky a mezivýpočty.

Procvičování

Tématické okruhy:

  • Obrazce a tělesa - určování geometrických útvarů
  • Měrné jednotky - délkové, obsahové, objemové
  • Úhly - odhady velikosti, převody stupňů, měření úhloměrem, výpočty velikosti
  • Obsahy a obvody - pravoúhelníky, trojúhelníky, rovnoběžník, lichoběžník, kruh
  • Objemy a povrchy - krychle a kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel
  • Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta, goniometrické funkce
Didakta - Geometrie 2

Interaktivita

V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet příkladů v sérii - od 5 do 25. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, výsledné hodnocení a známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Geometrie 2 | 1
Geometrie 2 | 2
Geometrie 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit