Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Fyzika

Tento výukový program slouží k procvičování znalostí při počítání příkladů s pomocí fyzikálních vzorců. Obsahová náplň titulu nabízí 21 samostatných typů úloh sloužících k procvičení výpočtů rozmanitých fyzikálních veličin od mechanických pohybů, přes mech. práci a energii, teplo, optiku až k elektřině. Nechybí ani vědomostní výlet do historie fyziky. V úlohách s výpočty je žákům k dispozici kalkulačka i plocha pro poznámky a mezivýpočty.

Procvičování

Tématické okruhy:

  • Mechanika 1 - hustota kapaliny a pevné látky, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
  • Mechanika 2 - tlak v kapalině, mech. práce, výkon, energie, rovnováha na páce
  • Termika - teplo přijaté tělesem, tání
  • Optika - zobrazení zrcadlem, zobrazení čočkou
  • Elektřina - Ohmův zákon, el. energie, el. příkon, sériové a paralelní zapojení rezistorů
  • Historie fyziky - osobnosti fyziky, objevy a vynálezy
Didakta - Fyzika

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet otázek v sérii - od 3 do 15. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Fyzika | 1
Fyzika | 2
Fyzika | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit