Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Chemie

Tento výukový program slouží k procvičování a ověřování znalostí učiva chemie. Ve 24 samostatných úlohách se žáci setkají s širokou škálou různých cvičení.

Procvičování

Didakta - Chemie zajímavou formou prověří jejich chemické znalosti a dovednosti - např. stavba atomu, elektronové modely molekul, určování prvků v periodické tabulce, tvorba chemických vzorců a rovnic, výpočty příkladů, skládání org. sloučenin, apod.

Tématické okruhy:

  • Složení látek - směsi, atomy, molekuly, ionty
  • Názvosloví - prvky, halogenidy, oxidy a sulfidy, kyseliny, hydroxidy, soli
  • Chemické děje - slučování a rozklad, reakce oxidu s vodou, neutralizace, vznik solí, redoxní reakce
  • Výpočty příkladů - hmotnostní zlomek, látkové množství a molární hmotnost, molární koncentrace, výpočty z chemických rovnic
  • Organické sloučeniny - uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, reakce organických sloučenin
Didakta - Chemie

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každého typu úlohy je možné zvolit počet příkladů a obtížnost. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Vhodné pro provoz na interaktivních tabulích.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Chemie | 1
Chemie | 2
Chemie | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit