Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Diktáty 1

Tento titul slouží k procvičování a ověřování znalostí gramatických jevů českého jazyka jednou z nejrozšířenějších forem - psaním diktátů. Didakta - Diktáty 1 obsahuje 29 samostatných typů úloh pro nižší stupeň základních škol, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování diktátů - doplňování jevů výběrem ze zobrazených možností, doplňování jevů pomocí klávesnice, oprava chyb ve větách (korekturní diktát) a diktát celých vět. Navíc ve 2. ročníku existuje ještě jeden typ úlohy - opis vět podle předlohy.

Procvičování

Témata úloh v jednotlivých ročnících:

  • 2. ročník - znaménka za větou, měkké, tvrdé a párové souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, obecná a vlastní jména
  • 3. ročník - vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách, obtížnější slova s i/y, slovesa v přítomném čase
  • 4. ročník - předpony a předložky, příbuzná slova, koncovky jmen, shoda přísudku s podmětem
  • 5. ročník - hláskové skupiny + přípony, bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně, zájmeno já a ona, číslovky, přejatá slova, NN podmět, souvětí a přímá řeč
  • Souhrnné diktáty - pro každý ročník, obsahují všechny jevy daného ročníku
Didakta - Diktáty 1

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet vět v diktátu - od 5 až po 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Všechny výsledky dětí se zaznamenávají do zvláštního souboru, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: nižší i vyšší stupeň základní školy.

Diktáty 1 | 1
Diktáty 1 | 2
Diktáty 1 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit