Vyrábíme výukový software pro PC

Didakta - Matematika 2

Tento výukový program slouží k procvičování a ověřování matematických schopností a znalostí v oblasti zvané algebra.

Procvičování

Obsahem titulu je 23 samostatných úloh, které se zaměřují zejména na práci s matematickými výrazy - např. hodnoty mnohočlenů a zlomků, umocňování součinů a rozdíly druhých mocnin, smysl lomených výrazů, řešení jednoduchých i složitějších rovnic s neznámou ve jmenovateli, počítání s procenty, apod. Při řešení příkladů je žákům neustále k dispozici kalkulačka a plocha pro poznámky.

Tématické okruhy:

  • Hodnota výrazů - hodnota jednočlenu, mnohočlenu a zlomku
  • Umocňování výrazů - umocňování součinu, druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin
  • Úpravy výrazů - sčítání a odčítání se závorkami, násobení jednočlenem a mnohočlenem, úpravy výrazů na součin
  • Lomené výrazy - smysl výrazu, krácení výrazu, sčítání a odčítání, násobení a dělení
  • Rovnice - jednoduché, složitější se zlomky, neznámá ve jmenovateli, nerovnice
  • Procenta, trojčlenka, úměra - počítání procent zpaměti, slovní úlohy na procenta, trojčlenka, přímá a nepřímá úměrnost
Didakta - Matematika 2

Interaktivita

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V nastavení každého typu úlohy je možné zvolit počet příkladů. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

V nové verzi 2014 byla přidána podpora interaktivních tabulí, nezávislost na rozlišení monitoru a rozšířený tiskový modul o tisk učitelských verzí. Program není třeba instalovat, rovnou se spouští přes vytvořeného zástupce.

Využití titulu: vyšší stupeň základních škol.

Matematika 2 | 1
Matematika 2 | 2
Matematika 2 | 3
  • | Minimální konfigurace * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit min. 16 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Doporučená konfigurace | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, min. 4 GB RAM, grafická karta schopná zobrazit 24 bitovou barevnou hloubku, 16 bitová zvuková karta kompatibilní s Windows
  • | Podporované operační systémy | Windows 10 / Windows 11 CZ

* není zaručen optimální běh aplikace

Objednat titul

Mohlo by se vám líbit